Instellen van de etspers

Een aardige video waarin het principe van het instellen van de etspers wordt uitgelegd. Vooral van belang als er meerdere personen van de pers gebruik maken, met verschillende plaat- of papierdiktes die meer of minder druk vereisen. Bekijk hoe je de juiste uitgangspositie kunt bepalen, die voor iedereen gelijk is (net geen druk), bepaal daarna hoeveel druk voor jou de beste instelling is (1/2 slag, 3/4 slag etc.).